Gỗ thông

Liên hệ

Độ dày: 10mm, 12mm, 15mm, 17mm

Gia công phủ keo, veneer các loại


Sản phẩm liên quan

Gỗ cao su
14/06/2016 12:00:00 SA

Gỗ cao su

Độ dày: 10mm, 12mm, 15mm, 17mm
Gia công phủ keo, veneer các lại
Gỗ xoan mộc
14/06/2016 12:00:00 SA

Gỗ xoan mộc

Độ dày: 10mm, 12mm, 15mm, 17mm, 18mm
Gia công phủ keo, veneer các loại
Gỗ tràm
14/06/2016 12:00:00 SA

Gỗ tràm

Độ dày: 10mm, 12mm, 15mm, 17mm, 20mm, 25mm
Gia công phủ keo, veneer các loại
Veneer ash
14/06/2016 12:00:00 SA

Veneer ash

Độ dày 0,3mm - 0.6mm, veneer dán trên gỗ, MDF, chống ẩm
Có cung cấp ván lạng, chỉ dán cạnh có keo, không keo
veneer sồi
14/06/2016 12:00:00 SA

veneer sồi

Độ dày 0,3mm - 0.6mm, veneer dán trên gỗ, MDF, chống ẩm
Có cung cấp ván lạng, chỉ dán cạnh có keo, không keo
veneer xoan đào
14/06/2016 12:00:00 SA

veneer xoan đào

Độ dày 0,3mm - 0.6mm, veneer dán trên gỗ, MDF, chống ẩm
Có cung cấp ván lạng, chỉ dán cạnh có keo, không keo
© 2016 vcms.viennam.info | Designed by Viễn Nam